หน้าแรก | พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช | ติดต่อเรา | ผู้ชมขณะนี้ 1 คน | ผู้ชมทั้งสิ้น 141245 คน

แหล่งที่มาของต้นฉบับ
 • เว็บวิมุตติของสวนสันติธรรมและหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (http://www.dhamma.com)
 • ทีมงานวิมุตติที่นำหนังสือและแผ่นซีดีใหม่ๆมาแจกที่ศาลาลุงชิน
 • คุณอมรรัตน์ โลหะวานิชบุตร (Gift) แจกหนังสือและแผ่นซีดีมากมาย (http://larndham.org/index.php?showforum=9)
 • เว็บไอเดียฟอร์ไลฟ์ดอทเน็ต (http://www.ideaforlife.net)
 • เว็บไซต์และเว็บบิตอื่นๆ
 • ท่านต่างๆที่กรุณาส่งหนังสือและแผ่นซีดีมาให้
จุดประสงค์ของการทำเว็บนี้
 • ช่วยรวบรวมสื่อธรรมะจากแหล่งต่างๆ เพื่อสะดวกในการเผยแพร่
 • ลดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการขอสำเนาซีดี
การดาวน์โหลดไฟล์
 • รบกวนสาธุชนช่วยดาวน์โหลดกันทีละไฟล์ มิฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ของข้าพเจ้าอาจจะพังได้เพราะแย่งกันดาวน์โหลด
 • เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่แนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดคือ FlashGet (วิธีดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆ)
รายการอัพเดทล่าสุด
 • พระธรรมเทศนา ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2556-06-30
 • ครั้งที่ 60 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-07-21
 • แผ่นที่ 50 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
 • หนังสือ โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

Instant Search พิมพ์คำในช่องนี้ แล้วเลื่อนลงไปดูได้เลยค่ะ


เสียงอ่านหนังสือ
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 1
(24 KHz, 48 Kbps, Mono, 576,336,830 Bytes, Original)
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 2
(44 KHz, 96 Kbps, Stereo, 556,878,063 Bytes, Original)
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 3
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 3
ฉบับหน้าที่ของชาวพุทธ
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 1
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 1 - 5
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 2
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 6 - 10
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 3
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 11 - 15
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 4
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 16 - 20
ดูจิตปีแรก
รวมข้อเขียนเมื่อครั้งหลวงพ่อปราโมทย์ยังเป็นฆราวาส
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 115,281,284 Bytes, Original)
วิมุตติปฏิปทา
(หนังสือเล่มนี้หลวงพ่อเขียนขึ้นมาก่อนที่จะบวช ข้อความบางแห่งในหนังสืออาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสม จึงของดเผยแพร่)
แด่เธอผู้มาใหม่
(44 KHz, 256 Kbps, Stereo, 67,130,769 Bytes, Original)
วิถีแห่งความรู้แจ้ง
ฉบับรวมเล่ม
(44 KHz, 128 Kbps, Stereo, 430,893,451 Bytes, Original)
ประทีปส่องธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Stereo, 650,877,220 Bytes, Original)
ทางเอก
(44 KHz, 128 Kbps, Stereo, 716,397,319 Bytes, Original)
วิมุตติมรรค
(44 KHz, 160 Kbps, Stereo, 189,073,066 Bytes, Original)
วิธีการปฎิบัติธรรม
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ช่วงบ่าย
อริยสัจ
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 370,594,991 Bytes, Original)
ธรรมเทศนา 4 วันในสวนสันติธรรม
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม ช่วงวันที่ 17-20 ตุลาคม 2550
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 377,324,064 Bytes, Original)
เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2551
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 153,530,048 Bytes, Original)
กุญแจสู่ความรู้แจ้ง
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 19 วันที่ 16 มีนาคม 2551
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
พระธรรมเทศนาช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2551
แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
(44 KHz, 112 Kbps, Mono, 104,476,473 Bytes, Original)
แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ฉบับเพิ่มเติมสองพระธรรมเทศนา
(44 KHz, 192 Kbps, Stereo, 400,309,647 Bytes, Original)
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2552 ช่วงเช้า
ศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรค
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 25 เมษายน 2553 ช่วงเช้า
จิตตสิกขาและอริยสัจ
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2553 ช่วงเช้า
จิตตั้งมั่น
พระธรรมเทศนา ณ วัดประชาสันติ จ.พังงา วันที่ 23 มกราคม 2554
ดูจิต เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเจริญปัญญา
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 27 มีนาคม 2554 ช่วงเช้า
อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา
พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์
พระธรรมเทศนาระหว่างปี 2554-2555
พระพุทธเจ้า ทรงสอนอะไร
พระธรรมเทศนา ณ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และ 25 เมษายน 2555
คู่มือการปฏิบัติธรรม
พระธรรมเทศนา ณ บ้านจิตสบาย
วันที่ 5 สิงหาคม 2555
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม
พระธรรมเทศนาระหว่างปี 2554-2555
ทางออกจากวัฏสงสาร

พระธรรมเทศนา ณ โอกาสต่างๆ
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร 2551-03-25
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 20,074,579 Bytes)
ศาลากลาง จ.ชลบุรี 2551-08-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,491,961 Bytes)
มูลนิธิบ้านอารีย์ 2551-09-14
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,053,422 Bytes)
สถาบันวิมุตตยาลัย 2551-10-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,632,388 Bytes)
โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 2551-10-27
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 58,396,672 Bytes)
หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า 2551-11-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,978,158 Bytes)
วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 2551-11-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 30,909,419 Bytes)
สวนสันติธรรม พรปีใหม่ ช่วงเช้า 2552-01-03a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 32,345,442 Bytes)
สวนสันติธรรม พรปีใหม่ ช่วงบ่าย 2552-01-03b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 40,629,393 Bytes)
สถาบันกวดวิชา Sup'k Center 2552-01-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,635,829 Bytes)
โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 2552-01-11
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,880,114 Bytes)
วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 2552-01-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 22,186,539 Bytes)
โรงพยาบาลกลาง 2552-02-04
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,455,370 Bytes)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552-03-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,503,010 Bytes)
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี 2552-03-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 67,937,694 Bytes)
สโมสรพุทธธรรมนำทอง เอไอเอ 2552-03-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,569,109 Bytes)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2552-04-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,481,156 Bytes)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552-04-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,895,969 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2552-06-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,468,646 Bytes)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2552-07-12
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,515,171 Bytes)
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2552-07-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,118,987 Bytes)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552-07-27
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,466,629 Bytes)
ธนาคารแห่งประเทศไทย 2552-08-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,799,803 Bytes)
โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 2552-08-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 58,402,989 Bytes)
เสถียรธรรมสถาน 2552-09-06
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,602,809 Bytes)
คลองหลวง ปทุมธานี 2552-09-11
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 10,480,932 Bytes)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 2552-09-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 58,039,782 Bytes)
การประปานครหลวง 2552-10-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,501,061 Bytes)
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2552-10-14a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 52,965,726 Bytes)
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) 2552-10-14b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 42,127,896 Bytes)
ยุวพุทธิกสมาคม 2552-10-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 82,106,520 Bytes)
ศาลากลาง จ.ชลบุรี 2552-11-04
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 52,059,168 Bytes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552-11-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 92,749,611 Bytes)
มูลนิธิบ้านอารีย์ 2552-11-22
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 61,735,236 Bytes)
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ 2552-12-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 67,868,472 Bytes)
พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ 2552-12-23
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 102,883,128 Bytes)
การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ 2553-01-11
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 86,231,695 Bytes)
เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 2553-03-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 11,156,055 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2553-07-11
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 65,093,754 Bytes)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2553-08-10
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 51,773,106 Bytes)
ค่ายคุณธรรม เรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ 2553-08-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,675,929 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2553-10-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 45,397,593 Bytes)
วัดประชาสันติ จ.พังงา 2554-01-23
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,475,182 Bytes)
วัดยานนาวา 2554-01-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 39,434,076 Bytes)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2554-02-02
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 54,764,247 Bytes)
วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ 2554-02-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 95,313,327 Bytes)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2554-02-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,880,046 Bytes)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 2554-03-06
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,598,648 Bytes)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร 2554-03-26
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 17,748,825 Bytes)
โรงพยาบาลตำรวจ 2554-03-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 50,939,940 Bytes)
บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 2554-04-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,085,312 Bytes)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร 2554-04-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 29,773,824 Bytes)
เอไอเอ 2554-04-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,329,164 Bytes)
วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 2554-04-26
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 44,311,725 Bytes)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 2554-05-11
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,015,154 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2554-05-22
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,964,842 Bytes)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2554-05-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,057,237 Bytes)
สนามบินสุวรรณภูมิ 2554-06-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 69,553,986 Bytes)
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 2554-06-12
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,912,819 Bytes)
วัดหนองขาม จ.ชลบุรี 2554-06-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 7,719,751 Bytes)
โรงพยาบาลสมิติเวช จ.ชลบุรี 2554-07-27
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 35,252,400 Bytes)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2554-07-31
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 95,771,610 Bytes)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554-08-10a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,757,908 Bytes)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร 2554-08-10b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 18,449,385 Bytes)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-08-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 55,832,601 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2554-08-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,607,677 Bytes)
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 2554-09-04
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,672,006 Bytes)
ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน 2554-09-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,885,025 Bytes)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 2554-10-02
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 59,054,343 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2554-10-23
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 33,143,541 Bytes)
นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จ.เชียงใหม่ 2554-10-31
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 62,384,088 Bytes)
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2554-11-01
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,124,510 Bytes)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 2554-11-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 59,805,790 Bytes)
โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 2554-12-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 61,021,831 Bytes)
วัดสามพระยา วรวิหาร 2554-12-25
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 47,805,538 Bytes)
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 2555-01-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,764,493 Bytes)
โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 2555-01-10
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 37,853,943 Bytes)
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 2555-01-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 95,508,286 Bytes)
หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ 2555-01-29a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 44,179,342 Bytes)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2555-01-29b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,736,739 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2555-02-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,119,109 Bytes)
กลุ่มบริษัทชัยรัชการ 2555-02-14
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 60,341,195 Bytes)
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ 2555-02-26
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,483,523 Bytes)
ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ 2555-03-04
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 84,105,319 Bytes)
เสถียรธรรมสถาน 2555-03-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 65,713,225 Bytes)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2555-03-27
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,529,636 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2555-04-01
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 84,842,821 Bytes)
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 2555-04-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,858,367 Bytes)
โรงพยาบาลกรุงเทพ 2555-04-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,072,141 Bytes)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 2555-04-25
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,791,494 Bytes)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 2555-05-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,012,640 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2555-05-06
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,002,566 Bytes)
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 2555-05-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,358,051 Bytes)
กรมแผนที่ทหาร 2555-05-23
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 34,383,199 Bytes)
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 2555-05-26
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 47,729,695 Bytes)
โรงเรียนวัฒโนทัย จ.เชียงใหม่ 2555-05-27
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,216,101 Bytes)
วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 124,037,782 Bytes)
วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-10
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 121,929,989 Bytes)
วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 111,888,101 Bytes)
วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-14
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 98,128,082 Bytes)
วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,619,321 Bytes)
วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 104,358,567 Bytes)
วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-06-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 91,028,594 Bytes)
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2555-07-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,908,875 Bytes)
ชมรมกัลยาณธรรม 2555-07-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,458,668 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2555-07-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 42,484,725 Bytes)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 2555-07-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,344,676 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2555-08-05a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,606,078 Bytes)
วัดพุทธบูชา 2555-08-05b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 30,325,040 Bytes)
บ้านเนินแสนสุข จ.ชลบุรี 2555-08-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 33,796,607 Bytes)
สโมสรพุทธธรรมนำทอง เอไอเอ 2555-08-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,714,198 Bytes)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555-08-22
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 53,719,050 Bytes)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2555-08-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 56,677,365 Bytes)
วัดธาตุทอง 2555-08-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 37,644,340 Bytes)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2555-09-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,098,981 Bytes)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 2555-09-12
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,962,159 Bytes)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 2555-09-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 27,141,443 Bytes)
สนามบินสุวรรณภูมิ 2555-09-25
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,073,466 Bytes)
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2555-09-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,743,122 Bytes)
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 2555-10-02
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,083,007 Bytes)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 2555-10-06
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 56,430,316 Bytes)
บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 2555-10-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 86,574,821 Bytes)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2555-10-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 60,977,515 Bytes)
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2555-10-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,173,685 Bytes)
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม 2555-10-26
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,465,348 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2555-10-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 65,320,783 Bytes)
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2555-11-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 57,657,691 Bytes)
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 2555-11-28
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 42,855,243 Bytes)
วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช 2555-12-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 67,751,613 Bytes)
โรงพยาบาลกรุงเทพ 2555-12-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 36,722,322 Bytes)
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 2555-12-23
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,848,735 Bytes)
กลุ่มบริษัท ซีดีจี 2556-01-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 49,793,989 Bytes)
กลุ่มบริษัทชัยรัชการ 2556-01-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 58,688,581 Bytes)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2556-01-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 58,004,173 Bytes)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2556-01-29
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,737,379 Bytes)
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2556-02-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 95,782,880 Bytes)
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี 2556-02-13
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 51,520,585 Bytes)
ราชกรีฑาสโมสร 2556-02-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 69,634,100 Bytes)
บ้านคุณหญิงลมุลศรี โกศิน 2556-03-02
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,225,512 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2556-03-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,230,639 Bytes)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556-03-12
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,306,616 Bytes)
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2556-03-24
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,639,775 Bytes)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 2556-04-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 56,552,408 Bytes)
ชมรมสุรัตนธรรม บางลำภู 2556-04-07
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,961,630 Bytes)
อยุธยาพาร์ค 2556-04-25
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 61,233,956 Bytes)
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 2556-04-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 56,104,971 Bytes)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 2556-05-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,394,498 Bytes)
บ้านจิตสบาย 2556-05-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,506,557 Bytes)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556-05-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,474,178 Bytes)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 2556-05-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 82,215,925 Bytes)
วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-05-31a
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 12,814,222 Bytes)
วัดธัมมาราม รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-05-31b
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 41,721,115 Bytes)
วัดธัมมาราม รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-01
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 47,979,634 Bytes)
วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-02
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 86,685,999 Bytes)
วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-03
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 87,652,320 Bytes)
วัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-05
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 98,153,545 Bytes)
วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-08
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,010,465 Bytes)
วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-09
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 53,778,818 Bytes)
วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 79,914,642 Bytes)
วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-06-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 91,663,474 Bytes)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 2556-06-30
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,156,065 Bytes)

พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน
ครั้งที่ 01 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-05-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,602,747 Bytes, Original)
ครั้งที่ 02 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-06-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,936,832 Bytes, Original)
ครั้งที่ 03 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-07-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,507,186 Bytes, Original)
ครั้งที่ 04 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-08-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,621,308 Bytes, Original)
ครั้งที่ 05 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-09-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 63,269,453 Bytes, Original)
ครั้งที่ 06 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-11-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,719,720 Bytes, Original)
ครั้งที่ 07 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2549-12-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,154,540 Bytes, Original)
ครั้งที่ 08 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-01-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,532,172 Bytes, Original)
ครั้งที่ 09 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-02-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,121,078 Bytes, Original)
ครั้งที่ 10 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-03-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,004,250 Bytes, Original)
ครั้งที่ 11 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-05-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,828,072 Bytes, Original)
ครั้งที่ 12 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-06-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,249,446 Bytes, Original)
ครั้งที่ 13 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-07-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,060,264 Bytes, Original)
ครั้งที่ 14 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-09-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,587,846 Bytes, Original)
ครั้งที่ 15 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-11-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 64,556,315 Bytes, Original)
ครั้งที่ 16 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2550-12-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,672,318 Bytes, Original)
ครั้งที่ 17 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-01-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,037,499 Bytes, Original)
ครั้งที่ 18 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-02-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,942,917 Bytes, Original)
ครั้งที่ 19 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-03-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,432,262 Bytes, Original)
ครั้งที่ 20 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-05-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,830,080 Bytes, Original)
ครั้งที่ 21 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-06-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 78,976,935 Bytes, Original)
ครั้งที่ 22 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-07-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,619,634 Bytes, Original)
ครั้งที่ 23 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-08-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,875,425 Bytes, Original)
ครั้งที่ 24 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-09-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,657,368 Bytes, Original)
ครั้งที่ 25 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-11-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,501,274 Bytes, Original)
ครั้งที่ 26 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2551-12-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,106,477 Bytes, Original)
ครั้งที่ 27 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-02-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,029,502 Bytes, Original)
ครั้งที่ 28 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-03-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 64,426,554 Bytes, Original)
ครั้งที่ 29 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-05-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,778,196 Bytes, Original)
ครั้งที่ 30 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-06-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,649,411 Bytes, Original)
ครั้งที่ 31 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-07-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 70,910,904 Bytes)
ครั้งที่ 32 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-08-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,874,140 Bytes)
ครั้งที่ 33 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-09-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 67,262,571 Bytes)
ครั้งที่ 34 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-11-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 59,824,542 Bytes)
ครั้งที่ 35 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2552-12-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,181,333 Bytes)
ครั้งที่ 36 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2553-06-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,590,691 Bytes)
ครั้งที่ 37 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2553-08-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,489,385 Bytes)
ครั้งที่ 38 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-01-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 81,370,932 Bytes)
ครั้งที่ 39 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-02-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,194,047 Bytes)
ครั้งที่ 40 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-03-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 74,162,670 Bytes)
ครั้งที่ 41 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-05-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 79,825,530 Bytes)
ครั้งที่ 42 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-06-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,080,453 Bytes)
ครั้งที่ 43 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-07-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 71,482,194 Bytes)
ครั้งที่ 44 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-08-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 83,333,334 Bytes)
ครั้งที่ 45 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-09-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 69,448,902 Bytes)
ครั้งที่ 46 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2554-12-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,088,998 Bytes)
ครั้งที่ 47 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-01-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 80,797,396 Bytes)
ครั้งที่ 48 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-02-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,762,176 Bytes)
ครั้งที่ 49 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-03-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 77,020,716 Bytes)
ครั้งที่ 50 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-05-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,993,692 Bytes)
ครั้งที่ 51 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-07-15
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 84,355,482 Bytes)
ครั้งที่ 52 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-08-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 72,039,061 Bytes)
ครั้งที่ 53 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-09-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,345,556 Bytes)
ครั้งที่ 54 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-11-18
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 76,929,601 Bytes)
ครั้งที่ 55 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2555-12-16
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,437,134 Bytes)
ครั้งที่ 56 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-01-20
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 66,379,894 Bytes)
ครั้งที่ 57 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-02-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 68,292,893 Bytes)
ครั้งที่ 58 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-03-17
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 67,673,895 Bytes)
ครั้งที่ 59 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-05-19
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 75,478,423 Bytes)
ครั้งที่ 60 - พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน 2556-07-21
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 73,389,463 Bytes)

พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
แผ่นที่ 01 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 503,400,896 Bytes, Original)
แผ่นที่ 02 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 666,843,692 Bytes, Original)
แผ่นที่ 03 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 697,652,125 Bytes, Original)
แผ่นที่ 04 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 712,726,815 Bytes, Original)
แผ่นที่ 05 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 712,929,551 Bytes, Original)
แผ่นที่ 06 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 709,489,416 Bytes, Original)
แผ่นที่ 07 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 708,048,089 Bytes, Original)
แผ่นที่ 08 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 711,307,195 Bytes, Original)
แผ่นที่ 09 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 693,360,020 Bytes, Original)
แผ่นที่ 10 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 707,836,165 Bytes, Original)
แผ่นที่ 11 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 710,932,151 Bytes, Original)
แผ่นที่ 12 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 678,160,419 Bytes, Original)
แผ่นที่ 13 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 710,480,812 Bytes, Original)
แผ่นที่ 14 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 694,259,400 Bytes, Original)
แผ่นที่ 15 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 715,918,423 Bytes, Original)
แผ่นที่ 16 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 708,207,219 Bytes, Original)
แผ่นที่ 17 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 720,248,516 Bytes, Original)
แผ่นที่ 18 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 700,068,014 Bytes, Original)
แผ่นที่ 19 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 720,286,137 Bytes, Original)
แผ่นที่ 20 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 706,311,691 Bytes, Original)
แผ่นที่ 21 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 711,561,752 Bytes, Original)
แผ่นที่ 22 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 723,053,444 Bytes, Original)
แผ่นที่ 23 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 714,945,429 Bytes, Original)
แผ่นที่ 24 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 705,102,697 Bytes, Original)
แผ่นที่ 25 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 720,985,999 Bytes, Original)
แผ่นที่ 26 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 716,436,479 Bytes, Original)
แผ่นที่ 27 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 723,419,405 Bytes, Original)
แผ่นที่ 28 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 721,512,326 Bytes, Original)
แผ่นที่ 29 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 711,892,040 Bytes, Original)
แผ่นที่ 30 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 721,503,899 Bytes, Original)
แผ่นที่ 31 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 721,994,197 Bytes, Original)
แผ่นที่ 32 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 706,649,823 Bytes, Original)
แผ่นที่ 33 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 706,208,213 Bytes, Original)
แผ่นที่ 34 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 714,462,995 Bytes, Original)
แผ่นที่ 35 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 712,783,809 Bytes, Original)
แผ่นที่ 36 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 711,548,406 Bytes, Original)
แผ่นที่ 37 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 723,715,078 Bytes, Original)
แผ่นที่ 38 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 703,970,038 Bytes, Original)
แผ่นที่ 39 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 711,366,523 Bytes, Original)
แผ่นที่ 40 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 700,553,262 Bytes, Original)
แผ่นที่ 41 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 638,993,722 Bytes, Original)
แผ่นที่ 42 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 595,818,802 Bytes, Original)
แผ่นที่ 43 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 590,448,045 Bytes, Original)
แผ่นที่ 44 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 605,932,933 Bytes, Original)
แผ่นที่ 45 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 608,194,398 Bytes, Original)
แผ่นที่ 46 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 595,154,655 Bytes, Original)
แผ่นที่ 47 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 604,286,319 Bytes, Original)
แผ่นที่ 48 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 598,666,807 Bytes, Original)
แผ่นที่ 49 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 610,282,526 Bytes, Original)
แผ่นที่ 50 - รวมพระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
(44 KHz, 128 Kbps, Mono, 620,691,759 Bytes, Original)
โจ้ง
21 ก.พ. 60 - 14:54:55
สาธุ _/||\_
m&m
13 ก.พ. 60 - 19:56:54
สาธุ
คุณาธิป
12 ต.ค. 59 - 11:09:34
ขอบคุณครับ
ธนินทร์
11 พ.ย. 58 - 07:34:13
ขออนุโมทนาบุญด้วยขอรับ
pondxyz
19 พ.ย. 57 - 12:55:21
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ รบกวน Update สวนสันติธรรมตั้งแต่แผ่นที่ 50 เป็นต้นไปด้วยคับผม อยากได้คับ
ธันณรงค์
28 ก.ย. 57 - 01:16:07
คิดรู้ว่าคิด เป็นบุพพภาคของสัมมาสติ แต่ต้องทำบ่อยๆ มีไตรสิกขา ที่ว่ามาเป็นจิตตสิกขา จนเป็นไปเอง จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผุ้ดู ข้ามโอฆะได้ชาตินี้ ท่านสอนมาอย่างนี้ ตรงและลัดสั้น ตาดีได้ ตาร้ายเสีย แล้วแต่การสะสมมากับท่านครับ ท่านข้ามแล้ว เราตามได้
ปภพ
26 ก.ค. 57 - 20:32:23
ขออนุโมทนาด้วยครับ เหมาะมากเลยสำหรับคนที่มีความสนใจการปฎิบัติธรรม ส่วนตัวอยากได้ซีดีทุกแผ่นของ ลพ ปราโมทย์ที่เป็นแผ่นแท้ครบทุกแผ่นแต่ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน
คงดำ
16 ก.ค. 57 - 17:42:04
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
Pimonratc
29 มิ.ย. 57 - 15:33:37
(^____^) ลองฟังคลิปนี้ค่ะ เอามาแนะนำกัน

หลวงพ่อปราโมทย์ - กาย ใจ สรรพสิ่ง และความทุกข์
http://www.youtube.com/watch?v=3iNtyom5Sg4

.
ตำบลสุเทพ เชียงให
7 มี.ค. 57 - 22:53:35
ลงใหม่ๆ บ้างนะครับ อยากฟัง ใหม่ๆปีห้าเจ็ด
PimonratC
2 ม.ค. 57 - 23:19:52
แนะนำหนังสือ "วิธีการปฏิบัติธรรม" เล่มนี้เลยค่ะ
เราอ่านแล้วดีมากๆเลยล่ะ
.
Nack
17 ธ.ค. 56 - 03:27:00
อนุโมทนา สาธุครับ
กิต
14 ธ.ค. 56 - 18:16:09
ขออนุโมทนาบุญด้วย ครับ
ภัทรภร
8 ธ.ค. 56 - 18:03:12
อนุโมทนา กับทีมงานทุกท่านที่กรุณาเป็นธุระทุกๆเริ่องค่ะ สาธุ
รัตนา
12 ส.ค. 56 - 13:31:27
สาธุ สาธุ สาธุ
op art
27 ก.ค. 56 - 08:01:22
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
พรชัย Mo.USA.
22 ก.ค. 56 - 14:27:20
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ช่วยให้เห็นทางสว่างทางธรรม ขออนุโมทนาครับ
ชิงชิง
9 ก.ค. 56 - 10:31:29
ขอบคุณค่ะ ^^
keolavanh
5 มี.ค. 56 - 21:26:21
kap kop pra khun naka
ANOUMOTHANA SADHU
คุมพล
9 ธ.ค. 55 - 14:37:49
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
ชื่อผู้ส่ง
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

8 ลบ 1 เท่ากับ